Consultaties

Eerste consultatie

Een kennismakings- en intakegesprek

De eerste consultatie is een kennismakings- en intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Tijdens dit gesprek probeer ik een inzicht te krijgen in je huidig activiteitenpatroon, je leef en voedingsgewoonten en je verwachtingen.

Na het wegen en meten ga ik, op basis van de overige gegevens die ik tijdens het gesprek verzamelt heb, je enkele basisrichtlijnen meedelen en een persoonlijk voedingsadvies in de vorm van een dagschema opstellen. Je krijgt ook een mapje mee met informatie.

Consultaties

Opvolgconsultaties

Gemotiveerd blijven!

Deze consultaties gebruik ik om na te gaan of er zich problemen voorgedaan hebben en wordt eventueel het dieetschema aangepast. De opvolgconsultaties zijn minder lang in tijd (max. 30 min), maar zijn aanbevolen om gemotiveerd te blijven en je verder te ondersteunen in de aanpassing van je voedingsgewoontes. Opvolgconsultaties zijn zeker aanbevolen zolang het streefgewicht nog niet bereikt is.

Tijdens deze opvolgconsultaties wordt uw gewicht verder opgevolgd alsook wordt er ook productinformatie, adviezen en praktische tips meegegeven voor ondermeer op restaurant, feesten, recepties, oplossingen voor snoepmomenten,... Ook het verder aanpassen van uw voedingsgewoontes wordt besproken en bij eventuele problemen wordt er samen gezocht naar oplossingen.

Consultaties

Online consultaties

Welkom in de online consultatieruimte

Vanaf heden is het ook mogelijk om consultaties te volgen door middel van een videogesprek. U krijgt hiervoor van mij een uitnodiging via e-mail met een link naar de online consultatieruimte. Op het afgesproken tijdstip, dient u zich aan te melden op de online consultatie via een eenvoudige klik op deze link. Samen met de uitnodiging, ontvangt u een handleiding over hoe dit precies werkt en de afspraken rond betaling via overschrijving.